STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS SKYLINE, BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2017 - U TOKU

POVRŠINA: 120.000 m2

BLOK 65, NOVI BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

Autor: Wimmer - Arhitekta

PROJEKTOVANJE: 2018

POVRŠINA:  75.000 m2

ZEMUNSKE KAPIJE - STAMBENI KOMPLEKS, ZEMUN

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2017 - U TOKU 

POVRŠINA: 200.000 m2; FAZA 1, OBJEKTI C, D&E – 33.000 m2

VOŽDOVE KAPIJE – STAMBENI & POSLOVNI KOMPLEKS, BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE:  2017 - U TOKU

POVRŠINA: 64.000 m2

HOTELSKI KOMPLEKS LUŠTICA BAY - ZONE B, G I HOTEL, CRNA GORA

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2016 - U TOKU

POVRŠINA: ZONA B: 5.208 m2; ZONA G: 7.646 m2; HOTEL: 13.200 m2

POSLOVNI OBJEKTI SIRIUS, BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: SIRIUS POSLOVNI OBJEKTI - FAZE 1 i 2 

POVRŠINA: 45.000 m2

LIDL UPRAVNA ZGRADA, BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2016

POVRŠINA: 13.560 m2

AIRPORT CITY – PRVI POSLOVNI PARK U SRBIJI, NOVI BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 1. FAZA 2003-2008,  2. FAZA U TOKU 

POVRŠINA: CCA 83.000 m2

MUZIČKA I BALETSKA ŠKOLA SA KONCERTNOM DVORANOM NOVI SAD

Kategorija: Škole i vrtići

PROJEKTOVANJE:  2015

POVRŠINA: 14.800 m2

VIP KRAGUJEVAC

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2013

POVRŠINA: 1.500 m2

Top