Kategorija: Javni objekti

UPRAVNA ZGRADA BANKE INTESA, NOVI BEOGRAD

PROJEKTOVANJE: 2012 - DANAS 

POVRŠINA: 41.400 m2

OBIM POSLA: IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT, PROJEKTANTSKI NADZOR, LEED, ENERGETSKA EFIKASNOST


Top