20

February

2020.

Vanredna sednica Skupštine akcionarskog društva 18.03.2020


Saziv vanredne sednice Skupštine akcionara za 18.03.2020. možete preuzeti u PDF formatu.

Predlog odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva usled poništavanja sopstvenih akcija možete preuzeti u PDF formatu.

Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija možete preuzeti u PDF formatu.

Zapisnik sa sednice vanredne skupštine akcionara od 12.08.2019. možete preuzeti u PDF formatu.

Obaveštenje akcionarima za sednicu vanredne Skupštine akcionara zakazanu za 18.03.2020 možete preuzeti u PDF formatu.

P U N O M O Ć J E - Formular za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara zakazane za 18.03.2020 možete preuzeti u WORD formatu.

Formular za glasanje u odsustvu za Vanrednu skupštinu akcionara zakazanu za 18.03.2020 možete preuzeti u WORD formatu.

Izveštaj sa održane sednice vanredne Skupštine akcionara 18.03.2020.možete preuzeti u PDF formatu.

 

Top