09

June

2021.

Vanredna sednica Skupštine akcionara 01.07.2021.


Saziv vanredne sednice Skupštine akcionara za 01.07.2021. godine možete preuzeti u PDF formatu.

Inicijativu kontrolnog akcionara možete preuzeti u PDF formatu.

Obaveštenje akcionarima u vezi glasanja na vanrednoj sednici Skupštine akcionara zakazanoj za 01.07.2021. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Odluku o utvđivanju spiska akcionara možete preuzeti u PDF formatu.

PUNOMOĆ za akcionare možete preuzeti u Word formatu.

Punomoćje za glasanje u odsustvu možete preuzeti u Word formatu.

Predloge odluka za vanrednu sednicu Skupštine akcionara 01.07.2021. godine možete preuzeti na sledećem linku.

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine akcionara 01.07.2021. možete preuzeti na sledećem linku.

Top