16

September

2020.

Vanredna sednica Skupštine akcionara za 07.10.2020


Obaveštenje akcionarima za vanrednu sednicu Skupštine akcionarskog društva za 07,10,2020, možete preuzeti u Word formatu.

Saziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara za 07.10.2020. možete preuzeti u PDF formatu.

Zapisnik sa Skupštine akcionara od 22.06.2020. možete preuzeti u PDF formatu.

Predlog odluke o usvajanju novog Statuta akcionarskog društva možete preuzeti u PDF formatu.

Novi Statut Mašinoprojekt Kopring a.d. možete preuzeti u Word formatu.

Predlog odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora možete preuzeti u PDF formatu.

Predlog Odluke o imenovanju Generalnog direktora Mašinoprojekt Kopring a.d. možete preuzeti u Word formatu.

Predlog odluke o aneksu ugovora o zaradi Generalnog direktora možete preuzeti u PDF formatu.

PUNOMOĆ ZA GLASANJE U ODSUSTVU možete preuzeti u Word formatu.

Odluku o dopuni dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara od 07.10.2020 možete preuzeti u PDF formatu.

Izveštaj sa Skupštine akcionara od 07.10.2020. možete preuzeti u PDF formatu.

Top