18

March

2022.

Redovna (godišnja) Skupština akcionarskog društva 28.03.2022.


Saziv redovne sednice Skupštine akcionara za 28.03.2022. godine možete preuzeti u PDF formatu.

Izveštaj o poslovanju za 2021. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Bilans stanja za 2021. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Bilans uspeha za 2021. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Mišljenje nezavisnog revizora za 2021. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Odluke donete na redovnoj sednici Skupštine akcionara od 28.03.2022. godine možete preuzeti na sledećem linku.

Top