15

May

2023.

Redovna (godišnja) Skupština akcionarskog društva 14.03.2023.


Saziv redovne sednice Skupštine akcionara za 14.03.2023. godine možete preuzeti u PDF formatu.

Odluke donete na redovnoj sednici Skupštine akcionara od 14.03.2023. godine možete preuzeti na sledećem linku.

Top